ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ


ЗАСАГ ДАРГА: Н.НАРАНЦАЦРАЛ

 

            Тус хорооны Засаг дарга нь хороог удирдан чиглүүлж иргэний хүсэлт, дуу хоолойг төрд хүргэж төрийн үйлчилгээг иргэнд түргэн шуурхай хүргэх үйл хэрэгт түүчээлж хорооны хөгжлийн бодлогыг боловсруулан НӨУЁБайгууллагаар батлуулан шийдвэрийг гаргуулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

                                                                                                                                                        

 

 
           
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: Ц.ОТГОНЦЭЦЭГ

            Дээд байгууллагаас ирсэн албан бичгийг шийдвэрлэж ард иргэдээс өргөдөл гомдол хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд уламжилан шийдвэрлүүлэх бөгөөд хорооны дотоод зохион байгуулалт, хэсгийн ахлагч нарыг удирдлагаар хангаж ажилладаг.

 


ХӨГЖЛИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТАН: Ц.ЭНХЖАРГАЛ

            Хорооны нийт иргэдийг хөгжүүлхийн зэрэгцээ гэр бүлийн асуудлыг шийдвэрлэж ажилладаг бөгөөд хорооны хамтарсан багийн нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэн ажилладаг бөгөөд хорооны амжиргаа дэмжих зөвлөлийн даргаар ажилладаг. 

 


УЛСЫН БҮРТГЭГЧ: С.САРАНТУЯА

            Улсын бүртгэгч нь шинэ төрсөн нярай, гадаадад төрсөн хүүхэд, гэрлэлт, үрчлэлт, шилжилт хөдөлгөөн зэрэг бүртгэлүүдийг иргэдэд ойр, түргэн шуурхай үйлчилэн ажиллаж байна.

 


ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН: О.ГЭРЭЛМАА

            Хөдөлмөрийн насны ажилгүй иргэдийг ажилд зуучлан ажлын байраар хангах, ахмад настан, жирэмсэн болон нярайн тэтгэмж олгох, бүх төрлийн халамжийн үйлчилгээгээр иргэдэд үйлчилдэг. 

 

ХОРООНЫ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ИРГЭДИЙН

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ХЭСЭГ

 

ХЭСГИЙН БАЙЦААГЧ: М.ЗОЛБАЯРХОРООНЫ ЦАГДАА: Б.ХОСБАЯРОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДАА: М.ГЭЛЭГЖАМЦ 

 

1 ДҮГЭЭР ХЭСГИЙН АХЛАГЧ: М.УРГАЦ

Өлзийтийн эхний 7 гудамж, буга, адисын даваа, ар хөндлөн, хар хошууг хариуцан ажилладаг бөгөөд нийт 312 өрхийн 883 хүн амыг хариуцан ажилладаг. Сар бүрт хариуцсан хэсгийн хог ачилт болон цаг үеийн асуудалд иргэдийн дуу хоолойг хүргэж ажилладаг хэсгийн иргэд болон хороодын хамтран ажиллах  ажлыг холбох  гүүр юм.

 

2 ДУГААР ХЭСГИЙН АХЛАГЧ: Т.БАЯРМАА

            Өлзийтийн 8 гудамжнаас эхлэн 29 гудамж хүртэл, өлзийт дэнжийн 0-1 гудамжнаас эхлэн 18 гудамж хүртэл хариуцан ажилладаг бөгөөд нийт 267 өрхийн 742 хүн амыг хариуцан ажилладаг. Сар бүрт хариуцсан хэсгийн хог ачилт болон цаг үеийн асуудалд иргэдийн дуу хоолойг хүргэж ажилладаг иргэдтэй хамтран ажиллах гүүр юм.

 

3 ДУГААР ХЭСГИЙН АХЛАГЧ: Н.БАЯРАА

            Бурхант 0-1, бурхант 1-12, гудамж, бурхант 2-1, 2-2, 2-3-2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 гудамж хүртэл хариуцан ажилладаг бөгөөд нийт 324 өрхийн 946 хүн амыг хариуцан ажилладаг. Сар бүрт хариуцсан хэсгийн хог ачилт болон цаг үеийн асуудалд иргэдийн дуу хоолойг хүргэж ажилладаг иргэдтэй хамтран ажиллах гүүр юм.

 

4 ДУГААР ХЭСГИЙН АХЛАГЧ: Д.ГАНСҮХ

            Уяач 1,2,3,4 гудамж, доод өлзийт 1,2, ногоо 1,2,3,4-р гудамж  хүртэл хариуцан ажилладаг бөгөөд нийт 234 өрхийн 693 хүн амыг хариуцан ажилладаг. Сар бүрт хариуцсан хэсгийн хог ачилт болон цаг үеийн асуудалд иргэдийн дуу хоолойг хүргэж ажилладаг иргэдтэй хамтран ажиллах гүүр юм.

 

5 ДУГААР ХЭСГИЙН АХЛАГЧ: С.ГАНЧУЛУУ

            Шинэ тосгон 1,2,3,4,5-р гудамж, уяачид 1,2,3, гавьж 1,2,3 гудамж хүртэл хариуцан ажилладаг бөгөөд нийт 286 өрхийн 815 хүн амыг хариуцан ажилладаг. Сар бүрт хариуцсан хэсгийн хог ачилт болон цаг үеийн асуудалд иргэдийн дуу хоолойг хүргэж ажилладаг иргэдтэй хамтран ажиллах гүүр юм.

 

6 ДУГААР ХЭСГИЙН АХЛАГЧ: Б.ДОРЖХАНД

            Барилга 1,2,3,4,5-р гудамж, барилга 0-1,0-2,, барилга дэнж 1-2-р гудамж хүртэл хариуцан ажилладаг бөгөөд нийт 188 өрхийн 556 хүн амыг хариуцан ажилладаг. Сар бүрт хариуцсан хэсгийн хог ачилт болон цаг үеийн асуудалд иргэдийн дуу хоолойг хүргэж ажилладаг иргэдтэй хамтран ажиллах гүүр юм.

 

7 ДУГААР ХЭСГИЙН АХЛАГЧ: А.УРАНЧИМЭГ

            Бурхант 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,4-1,4-2,4-3,4-5,4-6,4-7,4-8, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, станц 1 гудамж хүртэл хариуцан ажилладаг бөгөөд нийт 251 өрхийн 784 хүн амыг хариуцан ажилладаг. Сар бүрт хариуцсан хэсгийн хог ачилт болон цаг үеийн асуудалд иргэдийн дуу хоолойг хүргэж ажилладаг иргэдтэй хамтран ажиллах гүүр юм.

 

8 ДУГААР ХЭСГИЙН АХЛАГЧ: Ш.ЭНХБАЯР

            Хорооны цахим хуудас болон фэйсбүүк ашиглалт хөгжүүлэлтийг хариуцан ажилладаг бөгөөд, хэсгийн ахлагч нарын мэдээ тайланг нэгтгэх үүрэгтэйгээр ажилладаг.  
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт