ӨЛЗИЙТ НУТГИЙНХАА ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ
Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороо 2017, 2018 онуудад хийсэн ажлын тайланг “Өлзийт нутгийнхаа хөгжлийн төлөө” нэртэйгээр гаргаж иргэдэд мэдээ, мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт