2018 ОНЫ МАЛ ТООЛЛОГО ЭХЭЛЛЭЭ.
Хорооны Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ний А/23 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан мал тооллогодоо гарлаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт