ХУВИАРАА ТАКСИ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗОГСООЛ
Өлзийт хорооллоос Буянт ухаа цогцолбор хүртэл хүн тээвэрлэлт хийдэг таксинуудыг эмх цэгцтэй байлгах үүднээс такси зогсоол хийлээ.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт