ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ НЭМЭГДҮҮЛСЭН БАЙДАЛ
 Тус хороонд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар гэрэлтүүлэггүй байсан 2-р хэсгийн өлзийтийн 10,11,12,гудамжинд шинээр гэрэлтүүлгийн ажлыг "Гэгээн дулаан инженеринг" ХХК гүйцэтгэн 20 гэрэлтүүлэг шинээр хийгдэв.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт